CE Belgesi Ne İşe YararCE İşareti

CE Belge

CE belgesi

CE Sertifikası Avrupa birliğisınırları içinde satılacak bir ticari malın Avrupa Birliği Direktifleri kapsamından en az birine ya da bir kaçına girmesi durumunda CE İşareti almış olması ve bu markayı üzerinde taşıyor olması zorunludur.CE Sertifikası taşımayan bir mal Avrupa Birliği Direktifleri arasında yer alan bir mal ise kesinlikle AB ülkelerinde satılamaz. CE Fransızca “Conformité Européene” ifadelerinin baş harflerinden müteşekkildir. Anlamı Avrupa’ya Uygunluk demektir. CE işareti AB direktiflerinde yer alan bir ürünün üzerinde, ambalajlarının yada ticari malın üzerinde her türlü kullanım kılavuzu, doküman vs. üzerinde bulunması yasal gerekliliktir.
Avrupa Birliği ülkelerinde CE belgesi almış bir ürün insanlarca kalite belgeli ürün olarak algılanır. Ce işaretini taşıyan ürünler insan sağlığı açısından denetime tabii tutulmuş ve çevre ve doğal ortam açısından tehlike taşımayan güvenilir ticari emtia anlamı taşır. Ce Belgesi aynı zamanda ilgili olduğu standartlara ve direktiflere de uygunluğu sağlamayı da gerektirir. Bu da bir nevi CE İşareti almış bir mamülün bir çok standarda uygun olması demek anlamına gelir ki buda “kaliteli mal” anlamına gelir. Bu sadece Avrupa Birliği ülkeleri için değil bununla birlikte AB Direktiflerinden en az birine veya bir bir çoğuna giren ürünlerin AB ülkelerine satışını yapmak içinde zorunludur. Yani ülkemizden bu direktifler arasında yer alan bir ürünün AB ülkelerinden birine ihracatı için CE Sertifikası almış olması gerekmektedir. Bu yasal bir zorunluluktur
Kısaca anlatmak gerekirse CE belgesi bir ürünün AB ülkelerindeki pasaportu gibidir. CE belgesi taşımayan bir mal bu ülkeler tarafından kalitesiz bir mamül olarak tanımlanır ve ülke içine ürünler Avrupa Serbest Piyasasında satılamaz.

CE belgesi nasıl alınır ? CE Belgesi almak için neler gereklidir ?

Her ürün çeşidi farklı olmak koşuluyla CE markası taşımak için CE Belgesi almak isteyen ürün satıcısı belirli deney, muayene , FÜK Sistemi, CE Teknik dosya, CE Sertifikasyon çalışmalarını içeren bir dizi değerlendirmeden geçirilir. ürün piyasaya sürülmeden önce yapılan bu deneyler Avrupa yasalarına uygun ise Onaylanmış Kuruluşlara başvurularak belgelendirme yapılması istenir. Kuruluşlar tarafından görevlendirilen görevliler tüm deneyleri yerinde inceler ve ürünün CE işareti taşımaya uygun olup olmayacağına karar verir. Eğer ürün CE Markası taşımaya uygun ise CE belgesi kuruluş tarafından verilerek ürünün seri üretiminde CE Markalaması yapılır. Tüm bunlar,Bu işlemler için bir danışmanlık kuruluşuna başvurulması zaman, verimlilik, maliyetin en aza indirgenmesi için neredeyse gerekli bir seçenek olmaktadır.
CE Belgesi almak malın kalitesi ile alakalı değil, ürünün kullanıcı ve çevreye olan etkisinin minimum, güvenlik açısından ise maksimum seviyede olduğunun kanıtlanmasıdır. Üretici tamamen ürün sorumluluğunu üstlenir. Aksi bir durumda CE Belgesi ile dağıtılan ürün toplatılabilir ve hukuki işlemler başlatılabilir. Bu nedenle CE işareti taşıyan yada CE Belgesi olan malların son derece özenle yönetmelik ve standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak piyasaya sunulması gereklidir.
CE Güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir.
Daha fazla bilgiyi ve CE Belgesi için yapılacak her şeyi www.macroteknik.com adresinde bulabilirsiniz.

CE Belgesi Ne İşe Yarar ile Benzer Yazılar:

7 Ocak 2016 Saat : 11:41
  Genel

CE Belgesi Ne İşe Yarar Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam

Son Yorumlar

Seo firmalar

seo firmalari